Ελληνικά Εκπαιδευτήρια «ΑΘΗΝΑ»
"ATHENA" HELLENIC EDUCATIONAL SOCIETY
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

MACEDONIAN SUN OF VERGINA

[Κύρια Ιστοσελίδα][Εισαγωγικό Σημείωμα][30άχρονα][Χρονιαίο Πρόγραμμα][Μάθετε ΕΛΛΗΝΙΚΑ!][Διδακτέα Ύλη][Τάξεις][Έρευνες/Μελέτες][Ποίηση/Λογοτεχνία][Θέατρο][Ποδοσφαιρική Ομάδα][Χορηγοί][Πολυμέσα][Φωτογραφικό Αρχείο][Αρχείο Δραστηριοτήτων][Εκπαιδευτικό Προσωπικό][Επικοινωνία][Σύνδεσμος Γονέων][Απόφοιτοι][Συνδέσεις]

- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΑΘΗΝΑ» - 
Σχολικόν Έτος 2004-2005

Μετά από την εξεύρεση του κατάλληλου προπονητή και μετά από απόφαση του Συνδέσμου Γονέων του Ελληνικού Σχολείου «Αθηνά» συστάθηκε αθλητική ποδοσφαιρική ομάδα στο σχολείο με την επωνυμία «ΕΛΛΑΣ».
 
Κύριος σκοπός της σύστασης της αθλητικής ποδοσφαιρικής ομάδας στο σχολείο είναι η παροχή περαιτέρω Αθλητικής Παιδείας στους μαθητές του σχολείου, μέσα από την εκγύμναση του σώματος πάντοτε μέσα στα πλαίσια του ρητού «νους υγιείς εν σώματι υγειή».
 
Παράλληλα με την δημιουργία μίας καλής ποδοσφαιρικής ομάδας επιτυγχάνεται και ο στόχος του «ευ αγωνίζεσθαι» δηλαδή της ανάπτυξης μίας ευγενούς άμυλλας μεταξύ των μαθητών μας μέσα από τις προπονήσεις αλλά και μέσα από τη διεξαγωγή ενδοσχολικών αγώνων ή και αγώνων με άλλες σχολικές ποδοσφαιρικές ομάδες.

Τελικός σκοπός της δημιουργίας της ποδοσφαιρικής ομάδας στο σχολείο μας είναι η περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών φιλίας και συναδέλφοσης μεταξύ των μαθητών μας μέσα σε ένα υγειές και παιδαγωγικό περιβάλλον.

«Ολυμπιακός», .
 
Εδώ πρέπει να τονιστεί πως για να επιτευχθούν οι στόχοι της προπονητικής ομάδας χρειάζεται η συνεργασία και αρωγή και των γονέων.

Οι γονείς παρακαλούνται να διασφαλίζουν πως τα παιδιά τους έρχονται στο σχολείο εξοπλισμένα με τον κατάλληλο αθλητικό εξοπλισμό ένδυσης και υπόδησης για να μπορούν να συμμετέχουν στις προπονήσεις με άνεση και με ασφάλεια.

Επίσης, όσοι από τους γονείς μπορούν, προτρέπονται όπως παρακολουθούν τις προπονήσεις, πάντα υπό την εποπτεία, την καθοδήγηση και σε προσυνεννόηση με την προπονητική ομάδα του προπονητή κύριου Βαρβιτσιώτη, ούτως ώστε να είναι έτοιμοι να παράσχουν οποιαδήποτε βοηθητική υπηρεσία όταν και εφόσον κριθεί αυτό σκόπιμο.

Οι προπονήσεις θα λαμβάνουν χώρα κάθε Σάββατο από τις 2 έως τις 3.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην διεύθυνση του Σχολείου.

[Κύρια Ιστοσελίδα][Εισαγωγικό Σημείωμα][30άχρονα][Χρονιαίο Πρόγραμμα][Μάθετε ΕΛΛΗΝΙΚΑ!][Διδακτέα Ύλη][Τάξεις][Έρευνες/Μελέτες][Ποίηση/Λογοτεχνία][Θέατρο][Ποδοσφαιρική Ομάδα][Χορηγοί][Πολυμέσα][Φωτογραφικό Αρχείο][Αρχείο Δραστηριοτήτων][Εκπαιδευτικό Προσωπικό][Επικοινωνία][Σύνδεσμος Γονέων][Απόφοιτοι][Συνδέσεις]

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον διευθυντή κ.Δημήτριο Νικ. Γεωργακόπουλο.
Για ερωτήσεις γύρω από το αντικείμενο τον ποδοσφαιρικών προπονήσεων επικοινωνήστε με τον προπονητή του Σχολείου κ. Γιώργο Βαρβιτσιώτη
Για τεχνικά προβλήματα σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα επικοινωνήστε με τον Χρίστο Α. Νεοφύτου.
Τελευταία ενημέρωση: 02/15/2005 15:41:52 Ώρα Ειρηνικού Ωκεανού